e_mail
  
Chinese  English
Home Introduction Research Teaching administration Facilities   
 
 
 
 
Home
Faculty
 

 

 

 

 

 

Professor: Associate Professor: Lecturer:
Chao Zhang Tianshu Qu
Huisheng Chi Hong Liu Yunhai Tong
Shiwei Tang Pengwei Hao Xiujun Ma
Zheng Shen Hongyan Li Xiuli Ma
Hongbin Zha Yan Zhang Jinshi Cui
Shaohua Tan Tong Lin Juan Huang
Jufu Feng Dingsheng Luo Yuru Pei
Kunqing Xie Zhihong Deng
Xihong Wu 1Xianghua Ying
Chao Xu Liwei Wang1 1
Ying Tan 1 1
1 1 1

 

 

IE4.0 800 * 600 ©2003
Mail box webmaster@cis.pku.edu.cn Phone number 62757069 Post code 100871
Center for information