Students

PhD Students (the year starting the program):
Jing Li (2010, Graduated),
Jiyuan Zhang (2012),
Falong Shen (2013),
Chengxiao Yu (2014).

Master Students:
Hongbin Xie (2009, Graduated),
Peng Wang (2010, Graduated),
Ruiling Deng (2010, Graduated),
Jing Wang (2011, Graduated),
Zhichao Lu (2012, Graduated),
Mengqian Lu (2012, Graduated),
Qiuliang Wang (2013),
Lehu Huang (2014),
Tian Zhang (2015).


www.cis.pku.edu.cn/faculty/vision/zeng