General Chairs

Wen Gao (Peking Univ.)

Program Chairs

Hiromi T. Tanaka (Ritsumeikan Univ.)
Rin-ichiro Taniguchi (Kyushu Univ.)
Chao Zhang (Peking Univ.)

Program Committee

Hongbin Zha (Peking Univ.)
Liang Li (Peking Univ.)
Xihong Wu (Peking Univ.)
Ming Jiang(Peking Univ.)
Long Wang (Peking Univ.)
Ryo Kurazume (Kyushu Univ.)
Tsutomu Hasegawa (Kyushu Univ.)
Ken-ichi Morooka (Kyushu Univ.)
Seiichi Uchida (Kyushu Univ.)
Yoshiaki Shirai (Ritsumeikan Univ.)
Kozaburo Hachimura (Ritsumeikan Univ.)
Yen-wei Chen (Ritsumeikan Univ.)
Shinichi Hirai (Ritsumeikan Univ.)
Satoshi Tanaka (Ritsumeikan Univ.)
Gang Xu (Ritsumeikan Univ.)
Nobutaka Shimada(Ritsumeikan Univ.)

Organizing Committee

Kunqing Xie (Peking Univ.)
Xiaoru Yuan (Peking Univ.)
Hongyan Li (Peking Univ.)
Tianshu Qu (Peking Univ.)
Huaiyu Wu (Peking Univ.)